Changes in the anticitrullinated peptide antibody response in relation to therapeutic outcome in early rheumatoid arthritis: results from the SWEFOT trial.

Alf Kastbom, Kristina Forslind, Sofia Ernestam, Pierre Geborek, Johan Karlsson, Ingemar Petersson, Saedis Saevarsdottir, Lars Klareskog, Ronald F van Vollenhoven, Karin Lundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
52 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To determine the relationship between changes in antibody levels towards citrullinated peptides derived from different candidate autoantigens and therapeutic outcome in early rheumatoid arthritis (RA).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)356-361
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym75
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Changes in the anticitrullinated peptide antibody response in relation to therapeutic outcome in early rheumatoid arthritis: results from the SWEFOT trial.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här