Chapter 40 - Lymphocyte Trafficking to Mucosal Tissues

Zamaneh Mikhak, William W. Agace, Andrew D. Luster

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chapter 40 - Lymphocyte Trafficking to Mucosal Tissues”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap