Characterisation of a glycosylated alkyl polyglycoside produced by a cyclodextrin glycosyltransferase by HPLC-ELSD and -MS.

David Svensson, Patrick Adlercreutz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterisation of a glycosylated alkyl polyglycoside produced by a cyclodextrin glycosyltransferase by HPLC-ELSD and -MS.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar