Characterisation of CART-containing neurons and cells in the porcine pancreas, gastro-intestinal tract, adrenal and thyroid glands.

Nils Wierup, Anna Gunnarsdottir, Eva Ekblad, Frank Sundler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Citeringar (SciVal)
180 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterisation of CART-containing neurons and cells in the porcine pancreas, gastro-intestinal tract, adrenal and thyroid glands.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap