Characterisation of the Microbial Community in Indoor Environments: a Chemical-Analytical Approach

Aleksandra Sebastian

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

140 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterisation of the Microbial Community in Indoor Environments: a Chemical-Analytical Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap