Characteristics of the Two Sequences Seen in the High-velocity Hertzsprung-Russell Diagram in Gaia DR2

Christian L. Sahlholdt, Luca Casagrande, Sofia Feltzing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characteristics of the Two Sequences Seen in the High-velocity Hertzsprung-Russell Diagram in Gaia DR2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap