Characteristics of the Two Sequences Seen in the High-velocity Hertzsprung-Russell Diagram in Gaia DR2

Christian L. Sahlholdt, Luca Casagrande, Sofia Feltzing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat