Characterization of a double-sided silicon strip detector autoradiography system.

Anders Örbom, Jonas Ahlstedt, Tom Serén, Iiro Auterinen, Petri Kotiluoto, Håvard Hauge, Karl Östlund, Tove Olafsen, Anna M Wu, Magnus Dahlbom, Sven-Erik Strand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
496 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat