Characterization of a glutamate biosensor based on a novel glutamate oxidase integrated into a redox hydrogel

E Mikeladze, Alexandra Collins, M Sukhacheva, A Netrusov, Elisabeth Csöregi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of a glutamate biosensor based on a novel glutamate oxidase integrated into a redox hydrogel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar