Characterization of a novel testicular form of human hormone-sensitive lipase

A Mairal, N Melaine, H Laurell, J Grober, Lena Stenson, T Guillaudeux, Cecilia Holm, B Jegou, D Langin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of a novel testicular form of human hormone-sensitive lipase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar