Characterization of human myeloid progenitors and their differentiation

Louise Edvardsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

459 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of human myeloid progenitors and their differentiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi