Characterization of lipid particles in shed mediastinal blood.

Atli Eyjolfsson, Sara Scicluna, Per Johnsson, Filip Petersson, Henrik Bjursten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat