Characterization of MHC-I in the blue tit (Cyanistes caeruleus) reveals low levels of genetic diversity and trans-population evolution across European populations

Elske Schut, Juan Rivero-de Aguilar, Santiago Merino, Michael J. L. Magrath, Jan Komdeur, Helena Westerdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of MHC-I in the blue tit (Cyanistes caeruleus) reveals low levels of genetic diversity and trans-population evolution across European populations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap