Characterization of pore structure and strain localization in Majella limestone by X-ray computed tomography and digital image correlation

Yuntao Ji, Stephen Hall, Patrick Baud, Teng-fong Wong

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of pore structure and strain localization in Majella limestone by X-ray computed tomography and digital image correlation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar