Characterization of stone wool properties for fire safety engineering calculations

Karlis Livkiss, Blanca Andres, Abhishek Bhargava, Patrick van Hees

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of stone wool properties for fire safety engineering calculations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap