Characterization of stone wool properties for fire safety engineering calculations

Karlis Livkiss, Blanca Andres, Abhishek Bhargava, Patrick van Hees

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat