Characterization of two distinct aryl hydrocarbon receptor (AhR2) genes in Atlantic salmon (Salmo salar) and evidence for multiple AhR2 gene lineages in salmonid fish

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of two distinct aryl hydrocarbon receptor (AhR2) genes in Atlantic salmon (Salmo salar) and evidence for multiple AhR2 gene lineages in salmonid fish”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap