Characterizing Escherichia coli asymptomatic bacteriuria (ABU) - what drives their successful silent colonization?

E. Salvador, Catharina Svanborg, Björn Wullt, J. Hacker, U. Dobrindt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)54-54
TidskriftInternational Journal of Medical Microbiology
Volym299
StatusPublished - 2009
Evenemang61st Conference of the Deutschen-Gesellschaft-fur-Hygiene-und-Microbiologie - Gottingen, Tyskland
Varaktighet: 2009 sep. 202009 sep. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Citera det här