Characterizing natural degradation of tetrachloroethene (PCE) using a multidisciplinary approach

Sofia Åkesson, Charlotte J. Sparrenbom, Catherine J. Paul, Robin Jansson, Henry Holmstrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterizing natural degradation of tetrachloroethene (PCE) using a multidisciplinary approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap