Romanfigurer ger liv åt tentans patientfall

Anders Håkansson, Ann-Christin Haffling, Anders Beckman, Kristina Jakobsson, Peter Löwenhielm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

I Lund avslutas läkarutbildningens tionde termin med
en MEQ-skrivning (Modified Essay Questions).
Höstterminen 2002 hämtade vi bakgrundsmiljö och
persongalleri till frågornas fallbeskrivningar från ett
skönlitterärt verk.
Initiativet föll väl ut hos studenterna – de tyckte att boken
var bra och att upplägget var utmärkt.
Också författaren var nöjd – efter vår »medikalisering«
lärde han känna sina romanfigurer på ett nytt och annorlunda
sätt.
Bidragets översatta titel Characters from novels make examination alive
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)3425-7
TidskriftLäkartidningen
Volym100
Utgåva43
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Family Medicine (013241010), Division of Occupational and Environmental Medicine (013078001), Division of Health Economics and Forensic Medicine (Closed 2012) (013040050)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här