Characters of rank two hyperbolic Lie algebras as functions at quasiregular cusps.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)494-504
TidskriftJournal of Algebra
Volym76
Nummerno. 2
StatusPublished - 1982

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här