Charge Carrier Dynamics in Novel Solar Materials: Ultrafast Spectroelectrochemistry

Alireza Honarfar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Charge Carrier Dynamics in Novel Solar Materials: Ultrafast Spectroelectrochemistry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi