Charlier, Carl V.L.

Georg Lindgren, Peter Guttorp

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Carl Charlier was a Swedish astronomer and statistician. He was influential in making mathematical statistics a university subject in Sweden. His main statistical contribution was the Gram-Charlier expansions of continuous (Type A) and discrete (Type B) distributions. In astronomy he successfully created a hierarchical galaxy cluster model.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationWiley StatsRef
Undertitel på värdpublikationStatistics Reference Online
FörlagJohn Wiley & Sons Inc.
Antal sidor2
DOI
StatusPublished - 2018 dec. 6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Charlier, Carl V.L.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här