Chemical and physical characterization of emissions from birch wood combustion in a wood stove

E Hedberg, Adam Kristensson, M Ohlsson, C Johansson, PA Johansson, Erik Swietlicki, V Vesely, U Wideqvist, R Westerholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

253 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemical and physical characterization of emissions from birch wood combustion in a wood stove”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap