Chemical and Thermal Unfolding of Glypican-1: Protective Effect of Heparan Sulfate against Heat-Induced Irreversible Aggregation

Gabriel Svensson Birkedal, Sara Linse, Katrin Mani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemical and Thermal Unfolding of Glypican-1: Protective Effect of Heparan Sulfate against Heat-Induced Irreversible Aggregation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap