Chemical and Thermal Unfolding of Glypican-1: Protective Effect of Heparan Sulfate against Heat-Induced Irreversible Aggregation

Gabriel Svensson Birkedal, Sara Linse, Katrin Mani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat