Chemical changes in organic matter after fungal colonization in a nitrogen fertilized and unfertilized Norway spruce forest

César Nicolás, Juan P. Almeida, Magnus Ellström, Adam Bahr, Sharon E. Bone, Nicholas P. Rosenstock, John R. Bargar, Anders Tunlid, Per Persson, Håkan Wallander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemical changes in organic matter after fungal colonization in a nitrogen fertilized and unfertilized Norway spruce forest”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap