Chemical evolution of the Galactic bulge as traced by microlensed dwarf and subgiant stars: VII. Lithium

T. Bensby, S. Feltzing, J. C. Yee, J. A. Johnson, A. Gould, M. Asplund, J. Meléndez, S. Lucatello

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemical evolution of the Galactic bulge as traced by microlensed dwarf and subgiant stars: VII. Lithium”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap