Chemical evolution of ytterbium in the Galactic disk*

M. Montelius, R. Forsberg, N. Ryde, H. Jönsson, M. Afşar, A. Johansen, K. F. Kaplan, H. Kim, G. Mace, C. Sneden, B. Thorsbro

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemical evolution of ytterbium in the Galactic disk*”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Physics