Chemisch- analytischer Nachweis von Brandlegungsmitteln bei Kraftfahrzeugbränden

A. Hofmann, S. Busse, M. Marx, Göran Holmstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråktyska
Sidor (från-till)125-131
TidskriftVFBD
Volym3
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Citera det här