Chemo-Enzymatic Epoxidation of Unsaturated Fatty Acids

Cecilia Orellana Coca Åkerman

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemo-Enzymatic Epoxidation of Unsaturated Fatty Acids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar