Chemotherapy, host response and molecular dynamics in periampullary cancer: The CHAMP study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemotherapy, host response and molecular dynamics in periampullary cancer: The CHAMP study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry