CHEOPS observations of the HD 108236 planetary system: A fifth planet, improved ephemerides, and planetary radii

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CHEOPS observations of the HD 108236 planetary system: A fifth planet, improved ephemerides, and planetary radii”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap