Chernobyl as the Beginning of the End of the Soviet Union

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The belief in technology was fundamental in Soviet culture. When the nuclear reactor exploded and harvested souls and spread illness throughout a vast area, over the course of many years, an image of the collapse of the Soviet Union was thereby created. Chernobyl became an image of the apocalypse of communism
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4-12
TidskriftBaltic Worlds
VolymVII
Nummer1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Chernobyl as the Beginning of the End of the Soviet Union”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här