”Chevrolet…That’s a Real Raggarbil”: The American Car and the Production of Swedish Identities

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)61-74
TidskriftJournal of Folklore Research
Volym30
StatusPublished - 1993

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här