Child wasting before and after age two years: A cross-sectional study of 94 countries

Omar Karlsson, Rockli Kim, Saul Guerrero, Andreas Hasman, S.v. Subramanian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Child wasting before and after age two years: A cross-sectional study of 94 countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap