Children with oligoarticular juvenile idiopathic arthritis have skewed synovial monocyte polarization pattern with functional impairment - a distinct inflammatory pattern for oligoarticular juvenile arthritis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Children with oligoarticular juvenile idiopathic arthritis have skewed synovial monocyte polarization pattern with functional impairment - a distinct inflammatory pattern for oligoarticular juvenile arthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap