Children’s experiences of their learning environment: Psychometric properties of a questionnaire evaluating classroom environment, activities and interactions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Children’s experiences of their learning environment: Psychometric properties of a questionnaire evaluating classroom environment, activities and interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap