Chinese Feminism under (Self-) Censorship: Practice and Knowledge Production

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)166-169
Antal sidor4
TidskriftMade in China: A Quarterly on Chinese Labour, Civil Society, and Rights
Volym6
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Citera det här