Chiral bicyclo[3.3.1]-3,7-dioxanonane derivatives: Study of crystallization mode and conformational dynamics in solution

Cornelia Uncuta, Emeric Bartha, Dragos Gherase, Ioan Andrei Loas, Florina Teodorescu, Richard A. Varga, Nicolas Vanthuyne, Christian Roussel, Ulf Berg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chiral bicyclo[3.3.1]-3,7-dioxanonane derivatives: Study of crystallization mode and conformational dynamics in solution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar