Chiral symmetry and charmonium decays to two pseudoscalars

Johan Bijnens, Ilaria Jemos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chiral symmetry and charmonium decays to two pseudoscalars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi