Chironomidae (Diptera, Nematocera) fauna in three small streams of Skania, Sweden

Luc Janssens Bisthoven, A Gerhardt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chironomidae (Diptera, Nematocera) fauna in three small streams of Skania, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap