Chitosan-film enhanced chitosan nerve guides for long-distance regeneration of peripheral nerves.

Cora Meyer, Lena Stenberg, Francisco Gonzalez-Perez, Sandra Wrobel, Giulia Ronchi, Esther Udina, Seigo Suganuma, Stefano Geuna, Xavier Navarro, Lars Dahlin, Claudia Grothe, Kirsten Haastert-Talini

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

101 Citeringar (SciVal)
529 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat