Choice awareness and manipulation blindness: A cognitive semiotic exploration of choice-making

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Choice awareness and manipulation blindness: A cognitive semiotic exploration of choice-making”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi