Choice Awareness and Manipulation Blindness: a cognitive semiotic exploration of choice-making and memory

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Originalspråkengelska
Handledare
  • Zlatev, Jordan, handledare
  • van de Weijer, Joost, handledare
StatusPublished - 2019
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Citera det här