Cholesterol depletion disrupts caveolae and differentially impairs agonist-induced arterial contraction.

Karl Dreja, Marianne Voldstedlund, Jørgen Vinten, Jørgen Tranum-Jensen, Per Hellstrand, Karl Swärd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

141 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cholesterol depletion disrupts caveolae and differentially impairs agonist-induced arterial contraction.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap