Cholinergic and dopaminergic aspects of dementia in Parkinson's disease: postmortem neuropathological findings and modeling of cognitive dysfunction in rodents

Helene Hall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cholinergic and dopaminergic aspects of dementia in Parkinson's disease: postmortem neuropathological findings and modeling of cognitive dysfunction in rodents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap