Chorioamniontis in preterm delivery is associated with degradation of decorin and biglycan and depletion of hyaluronan in fetal membranes.

M Meinert, Anders Malmström, A C Petersen, G V Eriksen, N Uldbjerg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The proteoglycan decorin stabilizes collagen whereas biglycan and hyaluronan disrupt well-organized collagen. The aim was to determine the concentrations of these constituents in fetal membranes in relation to gestational age, preterm labour, PPROM and chorioamnionitis.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)546-551
TidskriftPlacenta
Volym35
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Chorioamniontis in preterm delivery is associated with degradation of decorin and biglycan and depletion of hyaluronan in fetal membranes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här