Chromosome 2q12, the ADRA2B I/D polymorphism and metabolic syndrome.

Cristiano Fava, Martina Montagnana, Massimo Guerriero, Peter Almgren, Fredrik von Wowern, Pietro Minuz, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chromosome 2q12, the ADRA2B I/D polymorphism and metabolic syndrome.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap