Chronic acromioclavicular joint dislocations treated by the GraftRope device

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chronic acromioclavicular joint dislocations treated by the GraftRope device”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap